102 δημόσια έγγραφα που μπορείτε να αποκτήσετε μέσω διαδικτύου

Στο thestival.gr βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τα δημόσια έγγραφα που μπορούμε  να αποκτήσουμε μέσω Διαδικτύου. Για να δούμε λοιπόν:

 

Ηλεκτρονικά, από το σπίτι τους, θα μπορούν να «συναλλάσσονται» με τη Δημόσια Διοίκηση οι πολίτες για τη διεκπεραίωση 102 υπηρεσιών…

όπως η έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών. Ετσι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επισκεφθούν αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλουν αίτηση, είτε για να παραλάβουν έγγραφο.

Οι τυποποιημένες αυτές διαδικασίες του ΕΡΜΗ βρίσκονται στην αρχική σελίδα (http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/) κάτω από τον τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Μοναδική προϋπόθεση είναι ότι ο πολίτης πρέπει να έχει εγγραφεί ως χρήστης στην πύλη ΕΡΜΗΣ και να μεταβεί στη συνέχεια για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Εκεί θα πρέπει να βεβαιώσει -προσκομίζοντας και την αστυνομική του ταυτότητα- ότι είναι ο κάτοχος συγκεκριμένου ηλεκτρονικού «λογαριασμού» στη συγκεκριμένη πύλη.

Η διαδικασία της εγγραφής και επιβεβαίωσης ταυτότητας γίνεται μία και μόνη φορά για κάθε πολίτη, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιεί πολλαπλές συναλλαγές με το Δημόσιο από οποιονδήποτε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του.

Ο πολίτης αποκτά μία ηλεκτρονική θυρίδα στην ΕΡΜΗΣ, στην οποία τοποθετούνται από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες τα αιτούμενα έγγραφα.

Σύμφωνα με την Iefimerida, οι 102 υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ΕΡΜΗ είναι οι εξής:

 

1. Αίτηση – δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)

 

2. Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ

 

3. Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)

 

4. Αντικατάσταση απωλεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας από το ΤΣΑΥ

 

5. Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο Μητρώο Α.Ε.

 

6. Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

 

7. Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

 

8. Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ

 

9. Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

 

10. Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

 

11. Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ – πρώην ΤΕΒΕ)

 

12. Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

 

13. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων

 

14. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά

 

15. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα

 

16. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηριασμένων

 

17. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)

 

18. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας

 

19. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία

 

20. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS

 

21. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία

 

22. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία

 

23. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα

 

24. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών – παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου

 

25. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας

 

26. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικών

 

27. Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ

 

28. Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1)

 

29. Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις ιατρικής του ΔΟΑΤΑΠ της εξεταστικής περιόδου του εκάστοτε έτους

 

30. Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης ασφαλισμένου για αλλαγή διεύθυνσης

 

31. Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος

 

32. Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων

 

33. Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ)

 

34. Έγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

 

35. Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρων

 

36. Έκδοση βεβαιώσεων αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης

 

37. Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ

 

38. Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ

 

39. Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ

 

40. Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών προϊόντων ζωικής προέλευσης

 

41. Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του

 

42. Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64, Α΄)

 

43. Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)

 

44. Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 2 ισοδύναμων ζώων (πλην των οικοσίτων)

 

45. Χορήγηση άδειας εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα

 

46. Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας – πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)

 

47. Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας)

 

48. Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 1337/83)

 

49. Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης

 

50. Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ)

 

51. Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 1579/1950)

 

52. Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς

 

53. Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές

 

54. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ)

 

55. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ

 

56. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

 

57. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)

 

58. Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

 

59. Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ)

 

60. Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ – προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας

 

61. Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)

 

62. Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ

 

63. Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού

 

64. Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

 

65. Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 1854/1951

 

66. Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ

 

67. Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ

 

68. Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ

 

69. Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ

 

70. Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης – διακοπής / αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.

 

71. Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

 

72. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλλήλων

 

73. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς

 

74. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές

 

75. Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ)

 

76. Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974

 

77. Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43)

 

78. Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ

 

79. Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία

 

80. Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων

 

81. Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας

 

82. Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας

 

83. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων

 

84. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων

 

85. Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

 

86. Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς

 

87. Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές

 

88. Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία

 

89. Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης

 

90. Χορήγησηςβεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων – Αρχ/κων – Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών ( Ν. 2690/1999, άρθρα 4,5 και 12)

 

91. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ

 

92. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ στους παραγωγούς

 

93. Χορήγηση ανάλυσης αποζημιώσεων ΕΛΓΑ που καταβλήθηκαν στους παραγωγούς

 

94. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

 

95. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)

 

96. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

 

97. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (για επιχειρήσεις – εργοδότες)

 

98. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

 

99. Χορήγηση βεβαίωσης ενισχύσεων ΠΣΕΑ σε παραγωγούς (ΕΛΓΑ)

 

100. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)

 

101. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)

 

102. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Advertisements

Τα μυστικά της μακροβιότητας των αιωνόβιων

Στο προιόντα της φύσης διάβασα ένα κείμενο που αφορούσε τα μυστικά της μακροβιότητας των αιωνόβιων. Θα σας το παραθέσω έτσι ώστε να πάρετε μια ιδέα για τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε ώστε να κερδίσουμε όχι μόνο χρόνια αλλά ποιοτική ζωή.  Θα δείτε οτι η καλή διάθεση, το γέλιο, οι χαλαροί ρυθμοί και οι έλλειψη του άγχους παίζουν σημαντικό ρόλο Ποιες είναι τώρα οι καθημερινές συνήθειες που θα μας κάνουν να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα; Δραστήριοι άνθρωποι όπως οι αιωνόβιοι που εξακολουθούν να εργάζονται αποτελούν καλά παραδείγματα ανθρώπων που έζησαν πολύ μάλλον χάρις σε έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής που βοηθούν στη μακροβιότητα και μας τα υπογραμμίζουν οι αιωνόβιοι; Αρκετά απο αυτά τα γνωρίζουμε λίγο πολύ. Ας τα δούμε και συγκεντρωμένα:

Λίγο σωματικό λίπος: Οι αιωνόβιοι είναι λεπτοί, ιδίως οι άνδρες. Η παχυσαρκία σπανίζει εξαιρετικά. 

Καλή διανοητική ικανότητα: 30% των αιωνόβιων δεν είχαν καθόλου διανοητική δυσλειτουργία.

Απουσία καπνίσματος: Ιστορικό σημαντικού καπνίσματος σπανίζει.

Λιτοδίαιτοι: Η πλειονότητα τρώει ελαφρά καταναλώνοντας σχετικά λίγο κρέας (80% έπινε περιστασιακά αλκοόλ).

Ξυπνούν νωρίς και τους αρέσει να εργάζονται υπαίθρια.

Οι περισσότεροι κοιμούνται εξαιρετικά καλά περίπου οκτώ ώρες.

Απουσία ασθενειών ή λίγες ασθένειες. Ελάχιστοι ανέφεραν πολλές ασθένειες.

Οι περισσότερες αιωνόβιες είχαν μεγαλώσει σε μεγάλες οικογένειες.

Οι περισσότεροι ζούσαν στην εξοχή και σε δροσερό κλίμα.

Οι περισσότεροι ζούσαν σε ένα θετικό κοινωνικό περιβάλλον (καλή οικογενειακή υποστήριξη, φιλικότητα, πολλοί φίλοι). Ζούσαν σε οικογένειες με αλληλεγγύη και υποστήριξη της αυτοεκτίμησης. Ήταν έγγαμοι σε μεγαλύτερο ποσοστό από το μέσο όρο. 

Οι αιωνόβιοι ωφελούνται από ένα υψηλότερο εισόδημα και ανήκουν σε ένα υψηλότερο κοινωνικό επίπεδο.

Η μακρόβια προσωπικότητα έχει χαρακτηριστικά που μετριάζουν τις αναπόφευκτες σωματικές και συναισθηματικές καταπονήσεις. Τα τυπικά αυτά χαρακτηριστικά είναι:

Υψηλή μετρήσιμη ευφυία.

Υψηλότερη εκπαίδευση.

Εξαιρετικά πεισματικός χαρακτήρας με ισχυρή δύναμη θέλησης.

Αισιοδοξία και θετικότητα: Οι αιωνόβιοι προσδοκούν να έχουν καλή υγεία ως μια φυσιολογική κατάσταση στο μέλλον.

Υγιεινός ρυθμός ζωής: Οι αιωνόβιοι ακολουθούν τους φυσικούς κύκλους ημέρας και νύχτας μέσα στο έτος.

Τακτικός και ικανοποιητικός ύπνος (έξι με οκτώ ώρες)

Αποφεύγουν φάρμακα, αλκοόλ, κάπνισμα.

Καλύτερες στάσεις απέναντι στο στρες: Ποικίλες σωματικές δραστηριότητες, αποφυγή εξάντλησης, μονοφασική συμπεριφορά, προσευχή, μια μεγάλη βόλτα στο τέλος της ημέρας, παιχνίδι για χαλάρωση.

Γελάνε εύκολα, έχουν χιούμορ.

Αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, αντί να τα παρατάνε και να χάνουν δύναμη θέλησης.

Έχουν εντονότερη σεξουαλική δραστηριότητα και πιο φιλελεύθερες απόψεις πάνω στη σεξουαλικότητα.

Δεν βγαίνουν σε πραγματική σύνταξη: Συνεχίζουν να εργάζονται, συχνά κάνοντας μια άλλη εργασία.

Δείχνουν έντονη προτίμηση για εργασία με τακτοποιημένο τρόπο ζωής που είναι τακτική και επιφυλάσσει μια ευχάριστη ρουτίνα, σχετικά ελεύθερη από στρες.

Ποιοτικό έργο: Εστιάζουν στην ποιότητα αντί για την ποσότητα ή την ταχύτητα εκτέλεσης.

Έχουν την τάση να χωρίζουν το έργο τους σε τμήματα σχετικά μικρής διάρκειας που μπορούν να επιτευχθούν εύκολα.

Αν ο ρυθμός εργασίας δεν είναι ικανοποιητικός, ξανασχεδιάζουν και ξαναοργανώνουν το πρόγραμμα.

Εργάζονται πάνω σε ένα σημαντικό μεγάλο έργο κάθε φορά.

Σπανίως επιβάλλουν στους εαυτούς τους χρονικούς περιορισμούς και προθεσμίες.

Το 1+1 συνεχίζεται….

Θυμάστε το άρθρο εκείνο με τις προσφορές 1+1;

Υπάρχουν και καινούργιες 🙂 Δείτε εδώ της Vodafone

 

3 θεατρικές παραστάσεις για το καλοκαίρι
•Στο Δελφινάριο ο Μάρκος Σεφερλής και ο θίασός του παρουσιάζουν τον «Σουλειμάρκ τον Μεγαλοπρεπή» και οι συνδρομητές Vodafoneστέλνοντας στο 54646 (χρ. 0,5€/sms) τη λέξη ΣΕΦΕΡΛΗΣ μπορούν, αγοράζοντας 1 εισιτήριο πλατείας να πάρουν άλλο 1 δώρο για παραστάσεις κάθε Τρίτη & Τετάρτη.

•Στο ΤΡΙΑΝΟΝ ανεβαίνει φέτος η κωμωδία «Ζητείται Θεία» και οι συνδρομητές Vodafone στέλνοντας στο 54646 (χρ. 0,5€/sms) τη λέξη ΤΡΙΑΝΟΝ μπορούν, αγοράζοντας 1 εισιτήριο να πάρουν άλλο 1 δώρο. Η συνεργασία ισχύει για όλες τις ημέρες των παραστάσεων καθώς επίσης και για κάθε τύπο εισιτηρίου (κανονικό, φοιτητικό, ανέργων κτλ).

•Η περιοδεία της θεατρικής παράστασης ΤΟ ΤΑΒΛΙ έχει ξεκινήσει, ο Κ. Κάππας και ο Σ. Πάτσικας ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και μαζί τους και το 1+1. Οι συνδρομητές Vodafone στέλνοντας στο 54646 (χρ. 0,5€/sms) τη λέξη ΤΑΒΛΙ μπορούν, αγοράζοντας 1 εισιτήριο να πάρουν άλλο 1 δώρο.

Olympic Αir
•Οι προορισμοί που ισχύουν για τον Ιούλιο και Αύγουστο (από Αθήνα για Θες/νικη, Κω, Χανιά και Ηράκλειο) ανανεώθηκαν με τις ημέρες ταξιδιού να παραμένουν για Σάββατο, Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι η καλύτερη αφορμή για  τους πελάτες μας και για εμάς να απολαύσουμε το προνόμιο του 1+1 και ταξιδέψουμε 2 άτομα στην τιμή του 1 στέλνοντας την λέξηOLYMPIC στο 54646 (χρέωση 0,5€/sms).

Travelmore
•Το TravelandMore ανανέωσε τις προσφορές για Διακοπές στην Ελλάδα και για Σεπτέμβριο με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Επιπλέον, δίνει και ξενοδοχεία για τους προορισμούς της Olympic Air, έτσι ώστε οι πελάτες μας αλλά κι εμείς να απολαμβάνουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι προορισμοί εξωτερικού (Βαρκελώνη, Μαδρίτη και Λίμνη Κόμο) είναι μια βαλίτσα και έναSMS μακριά, στέλνοντας τη λέξη ΤΑΞΙΔΙ στο 54646 (χρέωση 0,5€/sms).

 

Και εδώ του Cosmote